Anasayfa Eğitimde Teknoloji Teknolojinin Eğitim Başarısına Etkisi

Teknolojinin Eğitim Başarısına Etkisi

İlk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ… Tarih sonrası devirler kitaplarda bu şekilde adlandırılmış olsa da teknoloji geliştikçe, insanlık büyüyüp yeni fikirler ortaya attıkça, icatlar yapıldıkça tarih sonrası devirlerin isimlerine –en azından halk arasında- yeni isimler eklenmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz çağ, önceleri Endüstri Sonrası Çağı olarak adlandırılmışsa da nihayetinde 1995’te interneti kullanmak tamamen serbest bırakılınca, Endüstri Sonrası terimi Enformasyon sözcüğüyle değiştirilmiştir.
-Castells, M.

Dünya yeni bir çağa adım atmış; askeri, uzay, bilim ve en önemlisi eğitim alanlarındaki çalışmaların hepsi birer birer enformatik sistemlere dönüşmüştür. Bilişim teknolojileri, gelişmiş ülkelerin elinde muazzam bir güç kaynağı olarak kullanılmaktadır. Eğitim konusunda ileri düzeyde olan ülkelere baktığımızda öğretimde bilgisayar teknolojilerini iyi bir şekilde kullandıklarını tahayyül edebiliriz. Durum böyleyken teknolojinin eğitim başarısına etkisi maksimum düzeydedir diyebiliriz.

PISA sıralamasında 1. Olan Çin’in ve 44. sıraya yerleşmiş olan Türkiye’nin, bilgisayar teknolojilerini, eğitimde nasıl kullandığını inceleyelim.

Çin

teknolojinin-egitim-basarisina-etkisi

PISA araştırmalarında listenin ilk 10 sırasına heterojen olarak dağılmış olan Çin’in eğitimde bilgisayar teknolojilerini nasıl kullandığını bir bilgisayar firması olan Dell’in araştırmaları ışığında inceleyelim:
Dell’in yaptığı araştırmaya göre dünyanın Çin’den öğreneceği çok fazla şey var.

Araştırmanın bulguları:

  1. Çin teknolojiyi bütün müfredata entegre etmiş durumdadır.
  2. Çinli öğrenciler sınıflarında teknolojiyle çok fazla zaman geçirmektedir
  3. Çinli öğretmenlerin teknolojik bilgisi öğrencilere oranla daha fazladır.”

Bulguların Yorumlanması:

  1. Eğitimde bilgisayar teknolojilerinin en önemli adımı olan teknolojinin eğitime entegrasyonu işlemini başarıyla gerçekleştirmesi Çin’in, PISA araştırmalarındaki başarısını kanıtlar niteliktedir.
  2. Sınıfların tasarımı bilgisayar teknolojilerinin kullanımını maksimum düzeyde tutmaktadır.(bkz: şekil 1)
  3. Çinli öğretmenlerin teknoloji kullanımı hakkında öğrencilerden çok daha fazla bilgi sahibi olması öğrencilerin öğretmeni ciddiye almasına ve öğrenmeyi öğrenmek için öğretmene ihtiyaç duymasına böylece internette ve çeşitli mecralarda yüzlercesi bulunan yanlış bilgileri almasına engel olmuştur.

Güney Kore

teknolojinin-egitim-basarisina-etkisi-guney-kore

PISA sıralamasında Çin’den sonra en yüksek puanı alan Güney Kore eğitimde 6-3-3-4 sistemini kullanmaktadır. Eğitim sistemini güzel bir şekilde oturtmuş olan Güney Kore, bunun sadece başlangıç olduğunu, eğitimde bilgisayar teknolojilerinin aktif olarak kullanımını teşvik edici yıllık planlar hazırlayarak kanıtlamış oldu.
Güney Kore Eğitim Bakanlığı öğrencilere ders çalışmalarında kullanacakları tabletler, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar sağlamak için 2,4 milyon $ harcamakta. Güney Kore hükümeti 2014’te ilkokul eğitim düzeyini dijital materyallerle desteklemeyi planlamakta. 2015’te ise orta ve yüksek eğitim düzeylerindeki okulların hepsine notebook vermeyi öngörmekte. Bunu karşılayamayan öğrencilere bedava tablet dağıtımı yapılacaktır. Eğitimin dijitalleştirilmesi bitirildiğinde tüm okullara kablosuz internet sağlanacaktır.

Türkiye

teknolojinin-egitim-basarisina-etkisi-turkiye

PISA sıralamasında 44. Sırada olan Türkiye’nin eğitimde bilgisayar teknolojilerini nasıl kullandığını inceleyelim.
Türkiye’nin bugüne kadar eğitime teknoloji entegrasyonu adına attığı en büyük adım FATİH projesidir.

FATİH Projesi: “Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla Bilişim Teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımızın 570.000 dersliğine LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlanacaktır. Aynı zamanda her öğretmenimize ve her öğrencimize tablet bilgisayar verilecektir.
-Fatih Projesi-Proje Hakkında

 Yapılan araştırmalar (PISA, DELL) ve sonuçları doğrultusunda, eğitimde bilgisayar teknolojileri kullanımının eğitim düzeyi ile doğru orantılı olduğu görülmektedir. Türkiye’nin durumunun dünya ülkelerine kıyasla, içler acısı olduğu da bir gerçektir.

FATİH projesinin büyük bir adım olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak bu adım atılmadan, kamuoyuna tanıtılmadan önce öğretim müfredatının bilgisayar teknolojilerini daha verimli kullanmaya yönelik düzenlemesi ve öğreticilerin teknolojik bilgi seviyesinin arttırılması gerekmekteydi.

Yorum Yok

Bir Cevap Yazın