Anasayfa Araştırmalar BÖTE Öğrencilerinin İnternet Kullanımı Bölüm 1

BÖTE Öğrencilerinin İnternet Kullanımı Bölüm 1 [Araştırma]

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayar ve internet hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur. “Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması” na göre, girişimlerde bilgisayar kullanım ve internet erişimine sahiplik oranları 2007 yılı Ocak ayında %88,7 ve %85,4 iken, bu oranlar 2008 yılı Ocak ayında sırasıyla %90,6 ve %89,2’ye yükselmiştir. 2010 yılında ise, internet erişimine sahiplik oranının %90,9’a yükseldiği görülmektedir (Türkiye  İstatistik Kurumu, 2011).

Kullanıcılar interneti bir çok farklı amaçla kullanmaktadırlar. Bu amaçları internet ile elektronik posta gönderebilme, ileti veya dosya paylaşabilme, online sohbet edebilme, sesli veya görüntülü haberleşme, online servisleri kullanarak alışveriş yapabilme, bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilme, bilgi arama ve paylaşımı vb. olarak sayabiliriz.

İnternete ulaşım kolaylaştıkça çocukların bilgisayar ve internetle erken tanışması ve internet kullanma eğilimlerinin büyüklerine göre daha fazla olduğu söylenmektedir. Wright (2001), yeni yetişen genç nüfusu “Net Jenerasyonu” olarak adlandırarak bu durumu vurgulamaktadır. Yapılan araştırmalar genç nüfusun internetin kötü kullanımından kaynaklanan problemlere de daha yatkın olduklarını göstermektedir.

İnternet özellikle genç nüfus tarafından birçok amaca yönelik yaygın olarak kullanılmaktadır. Erikson (1998)’e göre, üniversite gençliğinin en temel gelişim görevi aynı veya karşıt cinsteki yaşıtları ile yakın ilişkiler kurmayı başarmaktır. Günümüzde, genç nüfus bu ihtiyacını sosyal ortamda yüz-yüze iletişim becerilerini kullanarak karşılamak yerine, sosyal etkileşim ağlarını tercih etmektedir.

Sosyal  ağ  kavram  olarak; belirli  bir  amaç  doğrultusunda  insanların  duygu  ve düşüncelerini paylaşmalarına izin veren ve  birbirleriyle  iletişimlerini  kolaylaştıran internet üzerinde bulunan bir topluluk anlamına gelmektedir (Mahajan,  2009). Sosyal etkileşim alanları ise (Facebook, Twitter, Google+ vb.) kullanıcılara birbirlerine fotoğraf, video göndermelerine izin veren, birbirlerine genel veya özel çevrimiçi mesaj göndermelerine izin veren ve bu sayede iletişim kurmalarını sağlayan internet topluluklarıdır.

Bu araştırmamızda BÖTE öğrencilerinin ve diğer öğrencilerin interneti kullanma yoğunlukları, hangi amaçlarla kullandıklarına, hangi sosyal ağ sitelerinin yaygın olduğuna ve ağ günlüklerinin katkıları açıklanmaya çalışacağız. Yazı dizimizin bir sonraki bölümünde BÖTE ve diğer öğrencilerin internet üzerinde neler yaptığına değineceğiz. Bizi takip etmeye devam edin!

Yorum Yok

Bir Cevap Yazın