Anasayfa Eğitim ve Teknoloji BÖTE Öğrencilerinin İnternet Kullanımı Bölüm 3

BÖTE Öğrencilerinin İnternet Kullanımı Bölüm 3 [Araştırma]

0 2788
ogrencilerin-internet-kullanimi-bolum-3

BÖTE öğrencilerinin internet kullanımıyla ilgili araştırmamızın son bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Araştırmanın önceki bölümlerinde BÖTE öğrencilerinin internet kullanımına giriş yaptık. Girişten bir sonraki bölümünde etkili verilerle konumuzun gelişme bölümünü yayınladık. Şimdi ise araştırmamızın sonuçlarını sizinle paylaşacağız. Araştırmamızın sonuç bölümü şu şekildedir.

BÖTE Bölümü öğrencilerinin bilgisayar ve internete erişim imkanları, internet tercihlerine değinilmiştir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda öğrencilerin %91,4 ‘ünün kişisel bilgisayara sahip olduğu görülmüştür. Buna göre öğrencilerin %68.5’inin internet bağlantısına sahip olduğu bulunmuştur. İstatistik Kurumunun yaptığı araştırmada 2010 yılı itibariyle, internet erişimine sahiplik oranının %90,9’a yükseldiği görülmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2011).

BÖTE Bölümü teknolojiyle ilgili pek çok alana dair dersler içermektedir. Bu durumun öğrencilerin farklı ilgi alanlarına sahip olmasından kaynaklanabileceği söylenebilir. Öğrencilerin interneti kullanma amaçlarına bakıldığında büyük bir oranda sosyal  ağ amaçlı  kullanımları  söz  konusudur.  Facebook’un kullanılan sosyal ağlar içerisinde 1.  sırada yer aldığı da görülmektedir. Zaten kullanıcı sayısının her geçen gün hızla  artması  da  bunu  destekler  niteliktedir.

Öğrencilerin ağ günlüğünü sosyal etkileşim ağlarına oranla daha az kullandıkları görülmektedir. Ağ günlüğünün BÖTE öğrencilerine yayınlar hakkında yorum yapma ve fikir belirtme gibi avantajları vardır. Daha detaylı bilgi verirsek, Türkiye’de son yıllarda yapılan ağ günlüklerine ilişkin araştırma sonuçları BÖTE öğrencilerinin çoğunluğu ağ günlüğü yayınlarının başkalarının yorumlarına açık olmasını ve olumlu – olumsuz yorumlara bakarak yayınlarını düzeltme şanslarının olmasını avantaj olarak görmekte-dirler.  Ağ günlüklerinin bu avantajlarının BÖTE öğrencilerini eğitsel çevrelerde ağ günlüğü kullanmaya teşvik eden unsurlar olduğu söylenebilir.

Araştırmamızın tüm bölümleri:

  1. BÖTE Öğrencilerinin İnternet Kullanımı Bölüm 1
  2. BÖTE Öğrencilerinin İnternet Kullanımı Bölüm 2
  3. BÖTE Öğrencilerinin İnternet Kullanımı Bölüm 3

Araştırmamızda kullanmış olduğumuz kaynaklar:

Gölge E. ve Arlı, M. (2002). “Üniversite öğrencilerinin üniversite dışında bilgisayar ve internet kullanma durumları”, VIII. Türkiye’de İnternet Konferansı, Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Harbiye İstanbul, 19-21 Aralık 2002

Bülbül, H.İ., (1997) Yeni bir eğitim ortamı olarak İnternet. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 5.

Cengizhan, C. (2005). Öğrencilerin Bilgisayar ve Internet Kullanımında Yeni Bir Boyut: Bağımlılık VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. İstanbul, Türkiye

Deniz, L. (2001). Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin bilgisayar yaşantılarına yönelik bir izleme çalışması, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim

Bilimleri Dergisi,  13, 87-110.

Deniz, L. & Coşkun, Y. (2004). Öğretmen adaylarının internet kullanımına yönelik yaşantıları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20, 39-52.

Teknolojileri Işığında Dönüşümler (s. 185-208). Ankara: Nobel Yayın.

Karal,  H.  &  Kokoç,  M.  (2010).  Üniversite  Öğrencilerinin  Sosyal  Ağ  Kullanım amaçlarını Belirlemeye Yönelik Bir  Ölçek  Geliştirme  Çalışması.  Turkish  Journal  of Computer and Mathematics Education, 1(3), 251-263.

Türkiye İstatistik Kurumu (2011). Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=60&ust_id=2

Karakaş, S. & Varol A. Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Böte) Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Profillerinin Belirlenmesi.

Yorum Yok

Bir Cevap Yazın