Anasayfa Araştırmalar BÖTE Öğrencilerinin İnternet Kullanımı Bölüm 2

BÖTE Öğrencilerinin İnternet Kullanımı Bölüm 2 [Araştırma]

Bir önceki yazımızda BÖTE öğrencilerinin internet kullanımına değinmiştik. Aslında bu araştırmamız BÖTE öğrencilerinin dışında tüm öğrencileri de kapsamaktadır. Yani öğrencilerin büyük bir kısmı internet üzerinde buna benzer şekillerde vakit harcamaktadır.

İnternet günümüzde önemli bir iletişim ve bilgi paylaşımı aracı haline gelmiştir. Özellikle sosyal etkileşim ağları(Facebook, twitter) ve ağ günlüğü(blog) gibi platformlar zengin içerikleri sayesinde insanlar arasında giderek yaygınlaşmaktadır. Gün geçtikçe gelişen ve yaygınlaşan bu platformları Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin kullanımları diğer öğrencilerin kullanımlarına göre daha bilinçli olmalıdır.

Maltepe üniversitesi Eğitim Fakültesinde yapılan bir çalışmada Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi öğrencilerinin interneti kullanma imkanı araştırılmış ve öğrencilerinin bilgisayara sahip olma durumu %91,4 iken internet bağlantısının olma durumu %68,5 görülmektedir. Peki bu öğrenciler arasında sosyal etkileşim ağlarını kullanma durumları nasıl diye incelersek. Yine aynı çalışmada yapılan araştırmalara göre öğrencilerin sosyal ağ’da hesap sahibi olma oranı oldukça yüksektir (%87.0). Öğrencilerin sosyal etkileşim ağlarına oldukça fazla ilgi gösterdikleri yapılan araştırmalarda görülmektedir.

Öğrencilerin en çok hangi sosyal ağ sitelerini kullandığına dair yapılan bir araştırmada elde edilen bulgular tablodaki gibidir.

ogrenci-internet-kullanimi-bulgu-1

Görüldüğü gibi Facebook oldukça fazla ilgi görmektedir. Resim video paylaşımı, anket oluşturma gibi facebook’un bir çok özelliği bulunmaktadır. Öğrencilerin sosyal ağları kullanma amaçları ;

ogrenci-internet-kullanimi-bulgu-2

Yukarıdaki incelendiğinde 1 ve  2  nolu  maddelerde  öğrencilerin  sosyal  ağlarda  doğru bilgiler  verdikleri ve kendilerini ifade eden şeyler paylaştıkları görülmektedir. 11. maddeye bakıldığında ise öğrencilerin sosyal ağları eski arkadaşlarını bulmak ve onlarla yeniden iletişime geçmek için kullandıkları görülebilir. Aynı zamanda öğrencilerin 5. maddede sosyal ağları daha çok arkadaş edinmek için kullandıkları, 15. maddede ifade edilen farklı kültürlerden olan insanlarla tanışmak ve  16.  maddedeki  yabancı  dilini  geliştirmek  amaçlı  kullanım konularında kararsız bir tutum sergiledikleri görülmüştür. 19. Maddedeki tartışmalarda kendimi daha iyi ifade edebiliyorum ifadesinden de görüldüğü gibi öğrenciler yüzyüze etkileşimli sosyal çevreden uzaklaşarak kendilerini sosyal ağlarda etkinleştirmektedirler.

Sosyal ağlarda durum böyleyken ağ günlüğü kullanımı sosyal etkileşim ağları kadar ilgi görmemektir. Ağ günlüğü güncelden eskiye doğru yazılan çeşitli yazı ve yorumların yayınlandığı ve çoklu ortam nesnelerini de (grafik, animasyon, film, vs) kapsayan web tabanlı bir yayın aracıdır. Ayrıca ağ günlüğü Boyd tarafından minimum teknik beceriyle kullanıcıya web içeriği oluşturma ve edit etme fırsatı veren web yayıncılığı yazılımı olarak tanımlanmaktadır.

Blog ya da weblog olarak da bilinin ağ günlüğü yazılımları Türkiye’de dahil birçok ülkede önemsenen ve ciddiye alınan bir yayın aracı haline gelmiştir. Örneğin, Mayıs 2005’de Google’da Türkçe sayfalarda “blog” kelimesi 65.400 kez yer alırken, Mayıs 2006’da bu sayı nerdeyse 5 milyona ulaşmış, Mayıs 2008’de ise 10 milyonu geçmiştir. Bugün bu sayının çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.

Ağ günlüğü sayfası yayınlamanın BÖTE öğrencilerine yaptığı katkılara bakarsak, düşüncelerini ifade etme becerileri, akademik yazma ve tartışma becerileri,  referans gösterme becerileri, ses, yazı, görüntü ve video gibi çoklu ortam (multimedya) nesnelerini web ortamında paylaşma becerileri ve web yayıncılığı konusunda teknik becerilerin arttığı gözlenmiştir.

Bir sonraki yazımızda araştırmamızın sonuç kısmına değineceğiz ve bu yazıları yazarken kullanmış olduğumuz kaynakları sizinle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin!

Yorum Yok

Bir Cevap Yazın