Anasayfa Araştırmalar Beynimiz İşte Böyle Öğreniyor

Beynimiz İşte Böyle Öğreniyor

0 2475

Doğduğumuzdan beri öğrenmeye ara vermeyen beynimize biraz yakından bakalım. Eğitimsel sinirbilim, 25 yıl önce üniversitelerde çalışılmaya başlanan, beynin öğrenme sırasında ve sonrasında gerçekleştirmekte olduğu faaliyetleri ölçümleyen ve yorumlayan bir araştırma dalıdır. Eğitimsel sinirbilim şimdi dünya genelinde bir çok araştırmaya odaklanmış durumda.

25. yılını dolduran bu bilim alanının bulgularından derlediğimiz 25 gelişmeyi sizlerle paylaşalım hep birlikte öğrenelim dedik.

Elastik Beyin

Beynin durmaksızın değişmesi öğrenmenin bir sonucudur. Ve bu değişiklikler hayat boyunca ‘elastik’ kalır. İşte bu, tüm sinir bilim araştırmalarının bulduğu en önemli bulgudur. Araştırmalar gösteriyor ki öğrenme faaliyetleri beyinde yetenek değişimine neden oluyor. Bu değişimlere dur demenin yolu ise öğrenilen bilgiyi tekrar etmekten geçiyor.

Yaşam boyu öğrenmenin önemli prensibi ‘kullan ya da kaybet’ bu noktada çok doğru bir deyiş olarak nitelendirilebilir. Bu araştırmalar öğrencilerin ne olduğu fark etmeksizin sayısız alandaki  yeteneklerini geliştirmelerini öneriyor.

Ayna Nöronların Keşfi

İtaylan araştırmacılar bulmacayı 1980 ila 1990 arasında çözdüler, yani ayna nöronların keşfedildiği zaman. Araştırmalara göre bu nöronlar, belli işleri yaparken aktif hale geliyorlardı, tesadüfen farkedilen diğer özellikleri ise bir başkası aynı işi yaparken de aktif hale geçmeleriydi. Bu nöronlar primatları, insanları ve kuşları karşısındakini taklit etmeye zorluyordu! Bu özelliklerinden dolayı “ayna nöron ” adını aldılar.

Ayna nöronlar bizim düşüncelerimiz, hislerimiz ve hareketlerimiz ile insanların arasında bir köprü kuruyor gibi görünüyor.”
– Marco Iacobini, araştırmanın lideri.

İnsanın Doğası ve Sosyal Çevresi Öğrenmesine Etki Eder

İnsanın öğrenme yeteneğini sadece genetik özellikleri belirlemez; genetik yatkınlık hayatın her aşamasında çevresel faktörlerle etkileşime geçer. Mesela, genler diyet, toksine maruz bırakma ve sosyal etkileşim gibi çevresel faktörler tarafından açılıp kapatılabilir. Sinirbilim bizim beynimize bakarak, genetik yatkınlığımızı nasıl eğitilebileceğimizi(doğal) ve nasıl büyütülebileceğimizi(çevresel) anlamamıza yardımcı olur.

Gardner’ın  Çoklu Zeka Teorisi

Gardner’ın çoklu zeka kuramı ilk olarak 1983’de yayınlandı. Garder’a göre insanlar  9 zeka türüne(dilsel, mantıksal-matematiksel, uzamsal, kinestetik, müzikal, içsel, sosyal, varoluşsal ve doğal) sahip. Bunlardan hepsini aynı anda barındırabileceği gibi bir iki tanesi de sahip olabilir.  Öğrencinin her zeka türünde aynı başarıya sahip olması beklenemez. Bu açıdan çocuklara yaptırılan IQ testleri de son derece yanıltıcı rol oynamaktadır. Çünkü IQ sadece mantıksal-matematiksel zekayı ölçer. Çoğu Pedagog olağanüstü bir hal gözlemlenmedikçe çocuklara IQ testi yaptırılmasını uygun bulmamaktadır.

Yorum Yok

Bir Cevap Yazın